Varetes, Mallats i Ferralles

Varetes 1
Varetes 2
Varetes 3
Varetes 4
Varetes 5

La malla electrosoldada de ferro s'utilitza en la construcció per cimentacions, paviments, murs, forjats, terrasses, i tot d'altres utilitats. L'ús de la malla electrosoldada s'ha generalitzat per la seva senzillesa i rapidesa col·locació per personal no especialitzat, a més de les importants avantatges tècniques, econòmiques i de qualitat, garantida de fàbrica, que aporten. A Materials Igualada trobaràs un gran ventall de varetes, mallats i productes relacionat.

  • Vareta d'acer corrugat soldable: hi ha multitud de mides per les varetes d'acer, entre altres de 8 mm , 10 mm, 12 mm o 16 mm. La longitud acostuma a ser de 6 m.

  • Malla electrosoldada per a armar el formigó: producte format per dues varetes que es creuen perpendicularment i els punts de contacte estan units mitjançant soldadura elèctrica. Disposem de varis mides i diàmetres. La mesura del quadre pot anar des de 15 cm fins a 30cm. Les varetes poden ser de 4 o 5 mm.

  • Accessoris i ferralla: disposem de tots els complements necessaris com filferro, panells nervats, etc.