Maquinaria i Eines

Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3

A Materials igualada disposen d'una àmplia gamma d'articles per a tot tipus de maquinària i eines per a la construcció. Des de compressors d'aire fins a formigoneres o martells elèctrics. Màquines d'excavació per a remoure, desplaçar sòls i conformar el terreny. Per exemple, martells, fulles circulars de tall o retroexcavadores.

  • Eines manuals: epetita eina manual com macetes, malls, llanes, eines per enguixadors, etc.

  • Formigoneres i vibradors pel formigó: Les formigoneres són unes màquines emprades en la construcció i obra per obtenir de la barreja de ciment, àrids i grava una massa homogènia de formigó o morter d'ús en obra. Els vibradors pel formigó s'utilitzen per eliminar les possibles bombolles d'aire en la mescla i assentar fàcilment el producte.

  • Martells i perforadors elèctrics: són eines de gran potència que faciliten els treballs en la construcció. Molt indicats per treballs de demolició, moviments de terres, formigó, etc.

  • Eines per enrajoladors: Talla-rajoles Rubi i Tomecanic, falques, creuetes, productes Mustang, etc.

Marques