Canals pluvials

Canals 1
Canals 2
Canals 3

La funció de les canaletes, canals pluvials, o canalons, és recollir l'aigua de pluja de les vessants i conduir-la cap al sistema de recollida d'aigua, les baixants, que són les encarregades de portar l'aigua fins al nivell del terreny. Com en molts altres casos, hi ha un material adequat a cada situació. En general, tots els materials utilitzats per fabricar canals resisteixen bé els canvis climàtics extrems i la seva durada sol ser major a 10 anys. A Materials Igualada trobaràs una gran varietat d'opcions.

  • Canals de coure: normalment disponibles en dos perfils, semicircular o rectangular. El coure té una gran resistència als elements i una gran durabilitat. Tanmateix, el principal problema és el elevat cost del material.

  • Canals de xapa: hi ha molts tipus de materials i aliatges disponibles que normalment s'encaixen dintre de les anomenades xapes. Entre d'altres podem trobar zinc-titani, xapa prelacada i xapa galvanitzada.

  • Canals de PVC: les canals de PVC tenen un baix cost, son de fàcil instal·lació i tenen una bona durabilitat. No presenten problemes de corrosió i son mecànicament molt resistents.