Àrids i pedres Naturals

Arids 1
Arids 2
Arids 3
Arids 4

Els àrids son la base de la construcció però també s'utilitzen en decoració de jardins, et. A Materials Igualada disposem d’una gran varietat d'àrids, tant per necessitats constructives com de decoració. Els àrids, graves i sorres són necessaris (juntament amb l'aigua i el ciment) per fabricar morter i formigó.

  • Arena: altrament anomenada sorra fina. L'arena està composta per grànuls que travessen un tamís de malla de fins a 4 mm, té un gruix similar al de la sorra de platja. L'arena s'utilitza en la construcció per preparar morters. Hi ha varis tipus depenent del seu gruix o composició (contingut d'argila, sílice, ...).

  • Grava: la grava és el triturat de pedra natural. La grava i graveta és necessària, juntament amb la sorra i el ciment, per preparar formigó. Apart de la construcció, la grava és d'ús comú en jardins, zones de pas, etc. És l'àrid que disposa de més possibilitats decoratives gràcies a la seva varietat de colors en la que esta disponible.

  • Còdols rodats: normalment els còdols s'utilitzen per cobrir el terra de jardins i la superfície de jardineres. Al ser arrodonits són fàcils i segurs de manipular i és còmode caminar sobre ells. Així doncs son generalment utilitzats per a la decoració tant d'exteriors (jardins, terrasses, etc.) com d'interiors (gerros de vidre, etc.).

  • Còdols grans: son pedres arrodonides de major grandària que els còdols rodats i que s'utilitzen com a element decoratiu i ornamental en jardins, fonts, cascades i aquaris entre d'altres. També s'utilitzen per separar diferents tipus de graves.

  • Rocalles: son pedres de calcària que presenten esquerdes o forats per l'erosió. Serveixen tant per la decoració com per separar conjunts de plantes, construir murs o bordures, o fins i tot salvar desnivells de terreny.