Impermeabilitzants

Impermeabilitzacions 1
Impermeabilitzacions 2
Impermeabilitzacions 3
Impermeabilitzacions 4

Els impermeabilitzants són substàncies o compostos químics que tenen com a objectiu aturar l'aigua, impedint el seu pas. Funcionen eliminant o reduint la porositat del material, omplint filtracions i aïllant la humitat del medi. Poden tenir origen natural o sintètic. Serveixen per reparar superfícies, aïllar juntes amb l'objectiu de reduir la humitat, etc. A Materials Igualada tenim una àmplia gamma de productes per a impermeabilitzar.

  • Làmina o tela asfàltica: la làmina es col·loca com a làmina superior en cobertes i impermeabilitza la superfície. La tela asfàltica es col·loca com làmina inferior a teulades, terrasses i cobertes i serveix per mantenir la superfície estanca. La tela asfàltica es sol posar en sostres que suporten l'impacte directe del sol, i per tant una calor elevada.

  • Emulsió bituminosa: és una pintura impermeabilitzant, és molt flexible i d'aplicació ràpida i fàcil. També afavoreix l'adherència de la tela asfàltica. No serveix per a superfícies transitables i normalment s'utilitza per preparar superfícies no transitables (murs, façanes) contra la humitat.

  • Làmina EPDM: és un material plàstic porós molt versàtil. Segons els additius i els sistemes de fabricació utilitzats, es poden aconseguir característiques molt diferents. El seu ús més comú és per aïllar portes i finestres.

  • Pintura anti-goteres: s'utilitza per impermeabilitzar superfícies. N'hi ha de dos tipus: transitables (admet trepitjades sense perdre eficàcia) i no transitables (no apta per trepitjades). Les transitables es recomanen per a terrasses i terrats i les no transitables per teulades.

  • Altres impermeabilitzants: existeixen molts productes diferents per impermeabilitzar, cadascun adequat a una situació especifica. Per exemple: segellador de juntes, gel absorbent, malla de reforç de fibra de vidre, etc.

Marques