Additius per a la construcció

Additius 1
Additius 2
Additius 3
Additius 4
Additius 5

Existeixen molts tipus diferents additius en funció de la tasca, el lloc d'aplicació del morter, l'acabat que busquis, etc. Des d'impermeabilitzants que redueixen la penetració d'aigua fins acceleradors o retardants de l'enduriment del morter. A Materials Igualada disposem d’una gran varietat d'additius per a la construcció.

  • Anticongelants: aquests additius faciliten l'amassat del morter en climes freds. Mantenen les prestacions del morter tot i les baixes temperatures i eviten la congelació de l'aigua de la mescla.

  • Impermeabilitzants: segellen la porositat del morter i redueixen l'absorció d'aigua. Aquests additius s'usen en morters exposats a la intempèrie o en contacte amb l'aigua i la humitat com fonaments enterrats o piscines.

  • Ponts d'unió: aquests additius s'utilitzen com a imprimació per millorar l'adherència del morter i del revestiment que es vol aplicar. Per exemple en rajoles, malles decoratives, etc.

  • Accelerants: fan més breu el temps d'enduriment del morter per a reparacions que requereixen una actuació ràpida.

  • Retardadors: alenteixen l'enduriment per a tasques lentes o per si la barreja s'ha de transportar a un altre lloc.

  • Plastificants: augmenten la fluïdesa del morter sense necessitat d'afegir-hi més aigua. A major quantitat d'aigua utilitzada en el pastat menor serà la resistència i durabilitat del morter.

  • Netejadors: aquests additius estan dissenyats per facilitar la neteja o el desencofrat.

Marques